Pod pojęciem "inwestycja", "zakup polisy", używanych na naszej stronie dla uproszczenia, należy rozumieć odpłatną cesję praw i obowiązków
wynikających z polisy ubezpieczenia na życie, tzn. "inwestor" staje się ubezpieczającym i uposażonym (w części proporcjonalnej do swojego wkładu).

Rynek wtórny polis na życie

 • Jak dobrze ulokować pieniądze w dobie niskich stóp procentowych?
 • W co bezpiecznie zainwestować na polskim rynku nękanym aferami finansowymi?
 • Jaki powinien być portfel inwestycyjny odporny na ewentualny kryzys?
 • Czy inwestowanie w nieruchomości to nadal bezpieczna inwestycja?

Takie pytania powinien zadać sobie każdy inwestor szanujący swoje pieniądze.
Inwestycja w amerykańską polisę z rynku wtórnego (US-Life Settlements) generuje podobny zysk jak dobra inwestycja w nieruchomość.
Nie wymaga jednak zaangażowania tak dużych środków finansowych, kosztów zarządzania, utrzymania itp. Jest klasyczną inwestycją pozwalającą osiągnąć godziwy dochód pasywny.
Powinna ona stanowić solidne uzupełnienie portfela inwestycyjnego każdego poważnego inwestora. Informację o tym  unikalnym narzędziu inwestycyjnym udostępniamy w Polsce od lutego 2018 r. Inwestorzy nie korzystają z pośrednictwa funduszu inwestycyjnego, nie ponoszą żadnych ukrytych, dodatkowych kosztów lecz inwestują w konkretną wybraną przez siebie polisę. Inwestycja jest "bezobsługowa".

Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja spełnia kryteria bezpieczeństwa i efektywności niespotykane na polskim rynku i na pewno dobrze służy dywersyfikacji portfela. Nasza oferta jest nowością; nie jest nam znany w Polsce żaden fundusz inwestycyjny  oferujący ten sposób inwestowania pieniędzy.

FAQ

 • polisy na życie

  Czym są amerykańskie polisy z rynku wtórnego zwane też US-Life Settlements?

 • polisy na życie

  Dlaczego obywatele USA sprzedają swoje polisy ubezpieczenia na życie?

 • polisy na życie

  Czy polisę zakupioną na rynku wtórnym traktować jako inwestycję długo-czy krótkoterminową?

 • polisy na życie

  Czy inwestycja w polisę na rynku wtórnym jest bezpieczna?

Przykładowy wynik

Oto przykładowa stopa zwrotu z inwestycji w różne instrumenty finansowe dostępne na rynku polskim o ryzyku zbliżonym do Life Settlements. Wyliczenia dokonano w listopadzie 2017 r na podstawie ogólnodostępnych danych. Inwestycje w PLN , a w przypadku Life Settlements w USD. Gwarantowany zysk 8% rocznie, czas trwania inwestycji od 24 do 72 miesięcy.Ta znakomita inwestycja średnioterminowa zapewnia nie tylko godziwy zysk i dywersyfikację portfela, ale pełni rolę świetnej strategii obronnej, ponieważ stopa zwrotu z inwestycji nie jest zależna od miękkiej gospodarki, zmienności na giełdzie, wahań stóp procentowych, wahań rynku nieruchomości, gwałtownych zmian cen ropy czy nieoczekiwanych wydarzeń globalnych.

profesjonalne przedstawienie problematyki polis z rynku wtórnego USA

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 1 NA 1

O nas

Struktura inwestycyjna naszego amerykańskiego partnera budowana jest z rozwagą i zapewnia :

 • Profesjonalizm
 • Niezawodność
 • Bezpieczeństwo

Polisy oferowane przez Habersham Funding LLC są poddawane szczegółowej analizie przez specjalistów z branży ubezpieczeń na życie w USA. Następnie w Europie poddawane są dodatkowej weryfikacji przez specjalistów w Niemczech i Szwajcarii. Tylko polisy spełniające surowe kryteria bezpieczeństwa i efektywności są następnie oferowane europejskim inwestorom przez ON LIFE 360, Berlin.
W procesie inwestycyjnym uczestniczą także tacy renomowani partnerzy jak bank JPMorgan Chase & Co., na którego konto przelewane są środki, oraz BANK of UTAH jako zarządca polis ( ang. „Securities intermediary”).
Wszystkie podmioty-uczestnicy rynku Life Settlements w USA są nadzorowane i kontrolowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Czytaj więcej

zadzwoń - odpowiemy na pytania dotyczące rynku wtórnego polis na życie

CZY WCZEŚNIEJ JUŻ SŁYSZAŁEŚ O LIFE SETTLEMENTS?

Wyniki
Loading ... Loading ...

CZY INFORMACJE NA STRONIE SĄ WYSTARCZAJĄCE?

Wyniki
Loading ... Loading ...

CZY JEST DLA CIEBIE WAŻNE, ABY OSOBIŚCIE POZNAĆ OSOBY OFERUJĄCE NASZ PRODUKT?

Wyniki
Loading ... Loading ...

ZADAJ PYTANIE: