Pod pojęciem "inwestycja", "zakup polisy", używanych na naszej stronie dla uproszczenia, należy rozumieć odpłatną cesję praw i obowiązków
wynikających z polisy ubezpieczenia na życie, tzn. "inwestor" staje się ubezpieczającym i uposażonym (w części proporcjonalnej do swojego wkładu).

Rynek wtórny polis na życie

 • Jak dobrze ulokować pieniądze w dobie niskich stóp procentowych?
 • W co bezpiecznie zainwestować na polskim rynku nękanym aferami finansowymi?
 • Jaki powinien być portfel inwestycyjny odporny na ewentualny kryzys?
 • Czy inwestowanie w nieruchomości to nadal bezpieczna inwestycja?

Takie pytania powinien zadać sobie każdy inwestor szanujący swoje pieniądze. Inwestycje kapitałowe będą w 2020 roku obarczone dużym ryzykiem. Większość analityków przewiduje korektę, a nawet bessę na światowych giełdach, na których ceny akcji osiągnęły wieloletnie szczyty. Według analityków obserwuje się także ich oderwanie od realiów makroekonomicznych.
Inwestycja w amerykańską polisę z rynku wtórnego (US-Life Settlements) nie jest powiązana z rynkiem kapitałowym i generuje podobny zysk jak bardzo dobra inwestycja w nieruchomość.
Nie wymaga jednak zaangażowania tak dużych środków finansowych, kosztów zarządzania, utrzymania itp. Jest klasyczną inwestycją pozwalającą osiągnąć godziwy dochód pasywny. Najlepsze inwestycje absolutnej stopy zwrotu dostępne w Polsce na początku 2020 r nie oferują porównywalnej zyskowności.
Life Settlements może stanowić solidne uzupełnienie portfela inwestycyjnego każdego poważnego inwestora. Informację o tym  unikalnym narzędziu inwestycyjnym udostępniamy w Polsce od lutego 2018 r. Inwestorzy nie korzystają z pośrednictwa funduszu inwestycyjnego, nie ponoszą żadnych ukrytych, dodatkowych kosztów lecz inwestują w konkretną wybraną przez siebie polisę. Inwestycja jest "bezobsługowa". Inwestor wpłaca pieniądze bezpośrednio na konto powiernicze w banku JPMorgan.

Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja spełnia kryteria bezpieczeństwa i efektywności niespotykane na polskim rynku. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego w obecnym czasie jest niezbędna i na pewno dobrze przysłuży się Twoim inwestycjom . Nasza oferta jest nowością; nie jest nam znany w Polsce żaden fundusz inwestycyjny  oferujący ten sposób inwestowania pieniędzy.

FAQ

 • polisy na życie

  Czym są amerykańskie polisy z rynku wtórnego zwane też US-Life Settlements?

 • polisy na życie

  Dlaczego obywatele USA sprzedają swoje polisy ubezpieczenia na życie?

 • polisy na życie

  Czy polisę zakupioną na rynku wtórnym traktować jako inwestycję długo-czy krótkoterminową?

 • polisy na życie

  Czy inwestycja w polisę na rynku wtórnym jest bezpieczna?

Przykładowy wynik

W co inwestować w 2020 r? Oto przykładowa stopa zwrotu z inwestycji w różne instrumenty finansowe dostępne na rynku polskim o ryzyku zbliżonym do Life Settlements. Wyliczenia dokonano we wrześniu 2020 r na podstawie ogólnodostępnych uśrednionych danych. Pierwsze trzy inwestycje w złotówkach, a w przypadku Life Settlements w USD. Średnia przewidywana roczną stopę zwrotu 7,5%, czas trwania inwestycji od 24 do 72 miesięcy. Najlepsza lokata bankowa nie może konkurować z tą średnioterminową inwestycją, zapewniającą nie tylko bezpieczne inwestowanie, godziwy zysk i dywersyfikację portfela, ale pełniącą rolę strategii obronnej, ponieważ stopa zwrotu z inwestycji nie jest zależna od miękkiej gospodarki, zmienności na giełdzie, wahań stóp procentowych, wahań rynku nieruchomości, gwałtownych zmian cen ropy czy nieoczekiwanych wydarzeń globalnych (jak trwająca obecnie pandemia!) Rok 2020 według wielu prognoz może okazać się ciężki dla klasycznych rynków kapitałowych. Epidemia covid-19 ciężko odbija się na całej światowej gospodarce. Warto by  dobrze przemyśleć swoje strategie inwestycyjne.Być może remedium na potencjalny kryzys okażą się inwestycje alternatywne? Do nich na pewno można  zaliczyć Life Settlements.

//binfo.pl/wp-content/uploads/2020/09/porównanie-stóp-zwrotu-wrzesień-2020-zmn.png

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 1 NA 1

O nas

Portfel inwestycyjny jest budowany przez naszego amerykańskiego partnera z rozwagą i zapewnia :

 • Profesjonalizm
 • Niezawodność
 • Bezpieczeństwo

Polisy oferowane przez Habersham Funding LLC są poddawane szczegółowej analizie przez specjalistów z branży ubezpieczeń na życie w USA. Następnie w Europie poddawane są dodatkowej weryfikacji przez specjalistów w Niemczech i Szwajcarii. Tylko polisy spełniające surowe kryteria bezpieczeństwa i efektywności są następnie oferowane europejskim inwestorom przez ON LIFE 360, Berlin.
W procesie inwestycyjnym uczestniczą także tacy renomowani partnerzy jak bank JPMorgan Chase & Co., na którego konto przelewane są środki, oraz BANK of UTAH jako zarządca polis (ang. „Securities intermediary”).
Wszystkie podmioty-uczestnicy rynku Life Settlements w USA są nadzorowane i kontrolowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Czytaj więcej

zadzwoń - odpowiemy na pytania dotyczące rynku wtórnego polis na życie

CZY WCZEŚNIEJ JUŻ SŁYSZAŁEŚ O LIFE SETTLEMENTS?

Wyniki
Loading ... Loading ...

CZY INFORMACJE NA STRONIE SĄ WYSTARCZAJĄCE?

Wyniki
Loading ... Loading ...

CZY JEST DLA CIEBIE WAŻNE, ABY OSOBIŚCIE POZNAĆ OSOBY OFERUJĄCE NASZ PRODUKT?

Wyniki
Loading ... Loading ...

ZADAJ PYTANIE: